Osmolalitet i serum (041)

Osmolalitet i serum (041) v. 1.5, 01.07.2020

 

Prøvemateriale

Serum

 

Gel/glass uten tilsetning

 

Analysevolum

1 ml. Ved kapillær prøvetaking er det nok med et gelglass.

 

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig

 

Holdbarhet

3 døgn

 

Metode

Frysepunktsdepresjon

 

Indikasjon

Ved væsketerapi og parenteral ernæring. Etter forgiftninger (etanol, metanol, isopropanol).

 

 

Beregnet s-osmolalitet finnes ved bruk av følgende formel:

 

Normalt er det bra overensstemmelse mellom målt og beregnet osmolalitet, men ved inntak av relativt store mengder småmolekylære forbindelser som ikke inngår i ovennevnte regnskap, som metanol, etanol og etylenglykol, vil osmolalitet gap (= målt osmolalitet- beregnet osmolalitet) bli tydelig positivt.

Utføres

Hele døgnet

 

Referanseområde

280 - 320 mosm/kg H2O

 

Analytisk variasjon (CV)

< 1 %

 

Svarvurdering

Over referanseverdi: Dehydrering, alkoholinntak, (1 o/oo svarer til 22 mosm/kg H2O ekstra).

        

Under referanseverdi: Overhydrering.

        

Kommentar

Helfotakst: NOR25689, Refusjonskategori: MB5

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon