PTH, Paratyreoideahormon (171)

PTH, Paratyreoideahormon (171) v. 1.11, 04.05.2020

Prøvemateriale

EDTA-plasma / EDTA-glass m/gel

Analysevolum

1 mL (abs. minimum 200 uL)

Prøvebehandling

Glasset må sentrifugeres og plasma skilles fra blodlegemene innen 6 timer.

Holdbarhet

Sentrifugert gelglass/avpipettert plasma er holdbart i 3 døgn. Oppbevares ved 2 - 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk (totrinns)
(CMIA=kjemiluminescensmikropartikkel immunanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Mistanke om sykdom i glandulae parathyreoideae.
Differensialdiagnostikk ved hyper- og hypokalsemi.
Utredning av forstyrrelser i kalsium- magnesium og fosfatomsetningen. Kontroll av pasienter med kronisk nyresvikt.

Utføres

Mandag - fredag.

Referanseområde

1,6 - 8,5 pmol/L

Analytisk variasjon (CV)

5 % i nivå 4,0 - 38,0 pmol/L

Svarvurdering

Høye verdier: Hyperparatyriodisme (alle former). Litium øker PTH-konsentrasjonen.

Lave verdier: Hypoparatyriodisme. Hyperkalsemi relatert til andre årsaker enn hyperparatyreoidisme, f.eks.maligne sykdommer i skjelettet.

Referanser

Informasjon fra glassleverandør (Med.Kjemi)Pakningsvedlegg fra Abbott
Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
(Indikasjonene for å bestille PTH er de samme uavhengig av prøvemateriale.)
Referanseområdet er utarbeidet ved analyse av Nobida prøver etter NORIP prosjektet.

Kommentar

Måleområde: 0,4 - 318 pmol/L
Svar utgis med 1 desimal opp til 100 pmol/L
Svar > 100 pmol/L utgis uten desimaler.

Feilkilder: Hemolyse gir falsk lav konsentrasjon ved at det frigjøres nedbrytende enzym fra erythrocyttene.
Måleresultatene skal vurderes i forhold til kalsiumkonsentrasjonen.

NPU kode: 03028
Refusjonskategori: MB7

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert