Tiopental (Phentothal)

Tiopental (Phentothal) v. 1.4, 04.06.2021

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

1,5 ml

Prøvebehandling

Avpipetteres før sending

Kommentar

Analysen utføres kun etter avtale. 

Se under analyser på St.Olav hospital

Analysested

St.Olavs Hospital, Avdeling for klinisk farmakologi

Laboratoriet medisinsk klinikk

Teknostallen

Professor Brochs gate 6,

7006 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier