VRE screening

VRE screening v. 1.5, 16.12.2020

 

Indikasjon

Spørsmål om kolonisering/bærerskap av vancomycin resistente enterokokker (VRE) hos pasienter innlagt på sykehus eller andre helseinstitusjoner.

Prøvemateriale

Rektalpensel; eSwab fra Copan i flytende Amies medium (rør med hvit eller lys rød/rosa kork). Andre prøvelokalisasjoner/-materialer kan i noen tilfeller være aktuelt (vanligvis feces eller urin på sterilt glass).

Pasientforberedelser

Ingen

Prøvetaking

Prøven tas direkte fra rektum/endetarmsslimhinnen ved å føre penselen like innenfor endetarmsåpningen.

Det er viktig at penselen blir synlig forurenset med avføring.

Prøvebehandling

Prøven oppbevares i kjøleskap

Forsendelse

Ingen spesielle hensyn

Holdbarhet

Tre døgn

Merking av prøve

Prøven skal merkes med «VRE screening», prøvelokalisasjon, fullt navn og fødselsnummer

Metode

Anrikning i buljong før vanA/B PCR. Prøver med positivt og gråsoneresultat dyrkes på selektiv chromagar for verifisering.

Utføres

Alle dager

Svartid

Sykehusprøver: 

     -Negative prøver: 1-2 dager

     -Positive prøver: 3-4 dager

Polikliniske prøver:

     -Negative prøver: 2-3 dager

     -Positive prøver: 3-5 dager

 

Nye positive funn meddeles fortløpende telefonisk og eventuelt i tillegg elektronisk hos pasienter som er innlagt ved sykehus eller annen instutisjon.

Svarvurdering

vanA/B PCR (in-house): vanA påvist/ikke påvist. vanB påvist/gråsone/ikke påvist

vanA/B (GeneXpert): vanA påvist/ikke påvist. vanB påvist/ikke påvist

Prøver med positivt og gråsoneresultat som dyrkes: VRE påvist/ikke påvist

Kommentar

Det gis ikke ut resistensbestemmelse da bærerskap av VRE i tarm ikke kan saneres.

Rekvisisjonsskjema

Rosa – Seksjon for bakteriediagnsotikk.

Fyll ut kliniske opplysninger og indikasjon for VRE screening.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert