VRE screening

VRE screening v. 1.6, 31.10.2022

 

Indikasjon

Spørsmål om kolonisering/bærerskap av vancomycin resistente enterokokker (VRE) hos pasienter innlagt på sykehus eller andre helseinstitusjoner.

Prøvemateriale

Rektalpensel; eSwab fra Copan i flytende Amies medium (rør med hvit eller lys rød/rosa kork). Andre prøvelokalisasjoner/-materialer kan i noen tilfeller være aktuelt (vanligvis feces eller urin på sterilt glass).

Pasientforberedelser

Ingen

Prøvetaking

Prøven tas direkte fra rektum/endetarmsslimhinnen ved å føre penselen like innenfor endetarmsåpningen.

Det er viktig at penselen blir synlig forurenset med avføring.

Prøvebehandling

Prøven oppbevares i kjøleskap

Forsendelse

Ingen spesielle hensyn

Holdbarhet

Tre døgn

Merking av prøve

Prøven skal merkes med «VRE screening», prøvelokalisasjon, fullt navn og fødselsnummer

Metode

Dyrkning på selektiv agar.

Utføres

Alle dager

Svartid

Sykehusprøver: 

     -Negative prøver: 2 dager

     -Positive prøver: 3-4 dager

Polikliniske prøver:

     -Negative prøver: 2-3 dager

     -Positive prøver: 3-5 dager

 

Nye positive funn meddeles fortløpende telefonisk og eventuelt i tillegg elektronisk hos pasienter som er innlagt ved sykehus eller annen instutisjon.

Svarvurdering

VRE påvist/ikke påvist

Kommentar

Det gis ikke ut resistensbestemmelse da bærerskap av VRE i tarm ikke kan saneres.

Rekvisisjonsskjema

Rosa – Seksjon for bakteriediagnsotikk.

Fyll ut kliniske opplysninger og indikasjon for VRE screening.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert