Revmatoid faktor

Revmatoid faktor v. 1.4, 15.09.2021

 

Prøvemateriale

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøve må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

7 døgn.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Nefelometri

Indikasjon

Ved mistanke om revmatoid artritt eller primært Sjögrens syndrom.

Utføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

< 25 IU/mL

Svarvurdering

Positivt testresultat sees hos de fleste pasienter med revmatoid artritt eller Sjögrens syndrom. Testen har lav spesifisitet, og kan være positiv ved en rekke andre sykdommer og infeksjoner.

Kommentar

Denne testen måler revmatoid faktor uten spesifisert immunglobulin-klasse. Revmatoid faktor er oftest IgM, men kan også være IgG og IgA. For IgM spesifikk test, se Revmatoid faktor IgM.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Seksjon for analyse – immunologi.

Tlf. 51 51 88 60