Flunitrazepam (Flunipam, Rohypnol) v. 1.4, 23.11.2018

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Halveringstid er 13-19 timer

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Avpipetteres

Kommentar

Utføres 1 gang per uke

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus,

Laboratoriebygget, varemottak

Medisinsk biokjemi og farmakologi,

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier