ALA-Dehydratase

ALA-Dehydratase v. 1.4, 20.04.2018

 

Prøvemateriale

Heparin-fullblod

Analysevolum

2,0 ml

Prøvebehandling

Prøven må lys-beskyttes straks etter prøvetaking.

Sendes innpakket i aluminiumsfolie.

Holdbarhet

Holdbar 2 døgn i romtemperatur.

Indikasjon

Aminolevulinsyre-dehydratase.

Mistanke om blyforgiftning eller ALA-dehydratase mangel.

Kommentar

Forventet svartid: 4 uker.

Kun etter avtale med laboratoriet.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Laboratorium for klinisk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen.

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier