Toxoplasma PCR

Toxoplasma PCR v. 1.3, 15.02.2021

 

Prøvemateriale

EDTA-blod*, navlestrengsblod, fostervann, spinalvæske, biopsier, placentabit, indre øye

Se også OUS sin Brukerhåndbok i mikrobiologi

Analysevolum

Minimum 1 ml

Se også OUS sin Brukerhåndbok i mikrobiologi

Prøvebehandling

Se Brukerhåndbok i mikrobiologi

Forsendelse

For interne rekvirenter: skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Kommentar

Nasjonal referansefunksjon OUS, Toxoplasma gondii

*Utføres vanligvis ikke i blodprøver, unntatt i navlestrengsblod fra nyfødte med mistanke om toxoplasmose som følge av kliniske symptomer eller på grunn av sikker eller mulig maternell toxoplasmainfeksjon i svangerskapet.

Undersøkelsen kan i spesielle tilfeller utføres i EDTA-blod hos voksne ved klinisk mistanke om disseminert infeksjon

Analysested

OUS, Rikshospitalet, Mikrobiologisk avdeling

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjoner OUS