v. 1.2 Toxoplasma PCR

 

Prøvemateriale

EDTA-blod*, navlestrengsblod, fostervann, spinalvæske, biopsier, placentabit, indre øye

Se også OUS sin Brukerhåndbok i mikrobiologi

Analysevolum

Minimum 1 ml

Se også OUS sin Brukerhåndbok i mikrobiologi

Prøvebehandling

Se: Laboratoriehåndbok, Pakking og transport av prøver

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Kommentar

Nasjonal referansefunksjon, Toxoplasma gondii

*Utføres vanligvis ikke i blodprøver, unntatt i navlestrengsblod fra nyfødte med mistanke om toxoplasmose som følge av kliniske symptomer eller på grunn av sikker eller mulig maternell toxoplasmainfeksjon i svangerskapet.

Undersøkelsen kan i spesielle tilfeller utføres i EDTA-blod hos voksne ved klinisk mistanke om disseminert infeksjon

Analysested

OUS, Rikshospitalet, Mikrobiologisk avdeling

Rekvisisjonsskjema

Mikrobiologisk avdeling/Rekvisisjon.pdf