Kalium (051)

Kalium (051) v. 1.6, 04.03.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL

Prøvetaking

Viktig å unngå langvarig bruk av stase og å unngå stramming av muskel («pumping»).

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Ioneselektiv elektrode.

Indikasjon

Forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

3,5 - 5,0 mmol/L

Analytisk variasjon (CV)

<1,5%

Biologisk variasjon

Døgn: Konsentrasjonsfall på 0,5 - 1 mmol/L om natten.

Svarvurdering

Høye verdier:

Cellehenfall, hemolyse, acidose, hypoxsi, nyreinsuffisiens, binyrebarkinsuffisiens.

Lave verdier:

Langvarig oppkast, diaré, alkalose.                            

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

NB! Stase, pumping, hemolyse, trombocytose, leukocytose gir forhøyede verdier.

Analysekode NPU25614

Refusjonstakst MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi