Adenovirus PCR (Blod)

Adenovirus PCR (Blod) v. 1.1, 08.01.2020

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon

Lenker: Adenovirus PCR - Haukeland
           
Adenovirus PCR - Rikshospitalet

Prøvemateriale

EDTA-Fullblod

EDTA u/gel (Helst eget prøveglass)

 


Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum


Lenker: Adenovirus PCR - Haukeland

            Adenovirus PCR - Rikshospitalet

              Adenovirus PCR - SUS

Prøvebehandling

Prøve til Adenovirus PCR må IKKE sentrifugeres

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Sendes til Haukeland Universitetssjukehus dersom ikke noe annet er avtalt


Haukeland Universitetssjukehus

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

 

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

St. Olav har nasjonal referansefunksjon for Adenovirus

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Adenovirusinfeksjoner - Veileder for helsepersonell FHI