Cytologisk undersøkelse - Fiksering av cytologisk prøver v. 1.6

PRØVEMATERIALE

FIKSERING

Urin

Cytologisk undersøkelse - Urin

50% etanol i forhold 1:1

Cystevæsker

50% etanol i forhold 1:1

Pleura

Cytologisk undersøkelse - Serøse væsker

Ufiksert (leveres umiddelbart til cytologilaboratoriet)

Ascites

Cytologisk undersøkelse - Serøse væsker

Ufiksert (leveres umiddelbart til cytologilaboratoriet)

Pericard

Cytologisk undersøkelse - Serøse væsker

Ufiksert (leveres umiddelbart til cytologilaboratoriet)

Bukskyllevæske

Et glass/boks 50% etanol i forhold 1:1

Spinalvæske

Ufiksert (leveres umiddelbart til cytologilaboratoriet)

Leddvæske

Ufiksert (leveres umiddelbart til cytologilaboratoriet)

Bronkialskylling

BAL

Bronkialbørste

50% etanol

50% etanol

Alle 4 glass sprayfikseres umiddelbart

Ekspektorat

Cytologisk undersøkelse - Ekspektorat

70% etanol

Finnålspunksjoner (FNAC)

Antallet utstryk bør begrenses til 2 pr. innstikk. Restmaterialet i nål kan sprøytes ut i fysiologisk saltvann, og merkes med "nåleskyll".

Halvparten av glassene sprayfikseres umiddelbart (merkes: F)

Halvparten av glassene lufttørkes (merkes: L)

Ved EBUS, EUS, ul-veiledet FNAC o.l.:
Nålen kan skylles i fysiologisk saltvann, som sendes sammen med utstryk.

Cervixprøver

Cervix, prøve til cytologi og HPV-undersøkelse, væskebasert

Materialet overføres umiddelbart til beholder for væskebasert cytologi. Boksen inneholder fikseringsvæske.

 

Kommentar:

Noen avdelinger har 70% sprit. Denne kan fortynnes til 50% slik:

70 ml. 70% + 30 ml. dest. vann = 100 ml. 50%