PSA fritt (-92)

PSA fritt (-92) v. 1.13, 02.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (Abs.minimum 140 uL)

Prøvebehandling

Glasset må sentrifugeres og serum skilles fra blodlegemer innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpippetert serum / serum over gel er holdbart i 4 døgn.
Oppbevares ved 2 - 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkel immunanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Mistanke om cancer prostata.
Ved å beregne % fritt PSA/total PSA kan man nå i større grad skille mellom benign prostatahyperplasi og cancer.

Cancer prostata er assosiert med lavere % av fritt PSA i serum sammenlignet med de som har normal prostata eller benign prostatahyperplasi.

Utføres

Mandag - fredag.
Utføres bare når total PSA verdien ligger mellom 2,5 og 20 µg/L.

Referanseområde

Forholdet mellom fri PSA og Total PSA bør være > 15 %
((Fri PSA / Total PSA)* 100))

Analytisk variasjon (CV)

6 % i nivå 1,5 – 10 ug/L

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Pakningsvedlegg ifra Abbott
UpToDate.com
Egne forsøk

Sporbarheten til RI (Referanse intervallet) er fra J Urol. 1996 Apr;155(4):1336-9.”Standard versus age-specific prostate specific antigen reference ranges among men with clinically localized prostate cancer: A pathological analysis.”

Kommentar

Måleområde: 0,0 - 30 ug/L
Svar < 30 ug/L utgis med 1 desimal
Svar > 30 ug/L utgis uten desimal
NPU kode: 12534
Refusjonskategori: MB7

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf.51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert