Fosfat (054)

Fosfat (054) v. 1.6, 26.06.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 4 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Ved parathyreoidealidelser, D-vitaminmangel, malabsorpsjon, nyresykdom, langvarig parenteral ernæring.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0 - 14 dager:             1,8 - 3,4 mmol/L            

15 dg - < 1 år:        1,54 - 2,72 mmol/L          

1 - < 5 år:                1,38 - 2,19 mmol/L          

5 - < 13 år:             1,33 - 1,92 mmol/L

        

13 - < 16 år (n=95) Kvinner:  1,02 - 1,79 mmol/L

                                 Menn:  1,14 - 1,99 mmol/L

 

16 - < 19 år:           0,95 - 1,62 mmol/L 

        

19 - < 50 år  Kvinner: 0,85 - 1,44 mmol/L        

                      Menn:  0,78 - 1,52 mmol/L

> = 50 år     Kvinner:  0,85 - 1,44 mmol/L        

                      Menn:   0,69 - 1,31 mmol/L

Analytisk variasjon

<3%

Biologisk variasjon

Konsentrasjonen stiger ved immobilisering.

Konsentrasjonen varierer med fosfatinntaket.

Svarvurdering

Forhøyede verdier:  

Nyreinsuffisiens,D-vitaminforgiftning, hypoparatyreoidisme, acidose.

Lave verdier:

Forhøyet PTH sekresjon, D-vitaminmangel, malabsorpsjon,

alkalose, alkoholisme, nyrelidelser.

Lavere konsentrasjon etter inntak av mye karbohydrat.

Døgnvariasjon med ca.10-30% høyere konsentrasjon om natten enn om dagen.

Kommentar

Hemolyse gir falskt forhøyet konsentrasjon.

Analysekode: NPU 03096

Refusjonstakst: MB 1

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi