Zikavirus antistoff og PCR

Zikavirus antistoff og PCR v. 2.1, 23.01.2020

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Zikavirus - Haukeland

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenke for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

Lenke:
Zikavirus - Haukeland

Prøvebehandling

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Zikafeber - Veileder for helsepersonell FHI