CCP IgG

CCP IgG v. 2.3, 02.06.2022

 

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøven må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).

Indikasjon

Ved mistanke om revmatoid artritt.

Utføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

< 7 U/mL

Svarvurdering

Testen har svært høy spesifisitet for revmatoid artritt, og kan opptre flere år før sykdomsdebut.

Kommentar

Testen har samme sensitivitet, men høyere spesifisitet for revmatoid artritt enn revmatoid faktor.

Rekvisisjonsskjema

https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document.gifRekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Seksjon for analyse – immunologi.

Tlf. 51 51 88 60