Karbamazepin, - proteinbindingsgraden v. 1.3, 21.12.2021

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning, IKKE GEL!

Pasientforberedelse

Prøven tas like før neste dose, dvs. ca. 12 timer etter siste dose ved dosering x 2 per dag og ca. 24 timer etter siste dose ved dosering x 1 per dag.  Prøven tas ved stabil likevekt, dvs. minst 8 dager etter oppstart og minst 4 dager etter doseendring.

Holdbarhet

Oppbevares kjølig før forsendelse. Holdbar 5 døgn i kjøleskap og 14 dager frosset.

Analysevolum

1,0 mL

Indikasjon

Tilstander der proteinbinding er endret, for eksempel graviditet, nedsatt nyre- eller leverfunksjon, hypoalbuminemi eller interagerende legemidler.

Kommentar

Se mer opplysninger i laboratoriehåndboka til UNN

Analysested

Universitetssykehuset i Nord-Norge,

Laboratoriemedisin,

Sykehusveien 38

9019 Tromsø

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier