Komplement C3 og C4

Komplement C3 og C4 v. 1.4, 15.09.2021

Prøvemateriale

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøve må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

8 døgn.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Nefelometri

Indikasjon

Ved utredning/monitorering av sykdom som medfører komplementforbruk, som systemisk lupus erythematosus (SLE), glomerulonefritter, vaskulitter m.m.

Utføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

C3: 0,83-1,65 g/L

C4: 0,13-0,36 g/L

Svarvurdering

Lave konsentrasjoner kan sees ved komplementforbruk / nedsatt syntese.  Høye konsentrasjoner kan sees ved akutt-fase reaksjon. Ved komplementforbruk eller redusert syntese med samtidig akutt-fase reaksjon, kan verdiene ligge innenfor normalområdet.

Kommentar

Ferske prøver kan ha lavere konsentrasjon av C3, fordi det skjer en omdanning av C3 til C3c in vitro, og det er C3c vi måler.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Seksjon for analyse – immunologi.

Tlf. 51 51 88 60