Apo-E Genotyping

Apo-E Genotyping v. 1.5, 14.12.2021

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

minst 0,5 mL, helst 1mL

Prøvebehandling

Skal IKKE sentrifugeres. Oppbevares i romtemperatur.

Dersom prøven må oppbevares i flere dager før forsendelse skal den stå kjølig.

Forsendelse

Sendes på ordinært vis

Holdbarhet

Holdbar 1 mnd i kjøleskap

Indikasjon

Mistanke om type III hyperlipoproteinemi.
(Særlig typisk hvis total-kolesterol og triglyceridene i serum er økt til omtrent samme tallverdi i mmol/L.)

Videre utredning av allerede klinisk påvist demenssykdom
APOE-typing kan være ett av flere hjelpemidler til å skille ulike typer demens fra hverandre. Det er en forutsetning at demensdiagnosen allerede er stilt hos den enkelte pasient ved hjelp av klinisk og nevropsykologisk diagnostikk.
APOE-typing er ikke et egnet hjelpemiddel for å stille diagnosen demens og kan ikke og skal ikke benyttes til dette!
APOE-typing skal heller ikke benyttes prediktivt i den hensikt å prøve å anslå risiko for fremtidig utvikling av demens av Alzheimers type.
Også andre genetiske risikofaktorer finnes.

Kommentar

Se også genetikkportalen.no

ApoE er en risikofaktor for Alzheimers sykdom som debuterer senere i livet. Økt risiko er knyttet til ApoE4-allelet.

For denne analysen se genetikkportalen - Alzheimers sykdom

Analysested

Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon. Finn eventuelt rekvisisjon via link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier