Apo-E Genotyping v. 1.6

Prøvemateriale

 EDTA-fullblod

 EDTA-glass

Analysevolum

 Minst 0,5 mL, helst 1mL

Prøvebehandling 

 Skal IKKE sentrifugeres. Oppbevares i romtemperatur.

 Dersom prøven må oppbevares i flere dager før forsendelse skal den stå kjølig.

Forsendelse

 Sendes på ordinært vis

Holdbarhet

 Holdbar 1 mnd i kjøleskap

Indikasjon

 Mistanke om type III hyperlipoproteinemi.
 (Særlig typisk hvis total-kolesterol og triglyceridene i serum er økt til omtrent samme tallverdi i mmol/L.)

 Videre utredning av allerede klinisk påvist demenssykdom
 APOE-typing kan være ett av flere hjelpemidler til å skille ulike typer demens fra hverandre. Det er en forutsetning at demensdiagnosen   allerede er stilt hos den enkelte pasient ved hjelp av klinisk og nevropsykologisk diagnostikk.
 APOE-typing er ikke et egnet hjelpemiddel for å stille diagnosen demens og kan ikke og skal ikke benyttes til dette!
 APOE-typing skal heller ikke benyttes prediktivt i den hensikt å prøve å anslå risiko for fremtidig utvikling av demens av Alzheimers type.
 Også andre genetiske risikofaktorer finnes.

Kommentar

 Se også genetikkportalen.no

 ApoE er en risikofaktor for Alzheimers sykdom som debuterer senere i livet. Økt risiko er knyttet til ApoE4-allelet.

 For denne analysen se genetikkportalen - Alzheimers sykdom

Analysested

 Rikshospitalet

 Avdeling for medisinsk biokjemi

 Sognsvannsveien 20

 0372 Oslo

Rekvisisjon

 Rekvisisjon.

 Finn eventuelt rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier