Eosinofilt kationisk protein (ECP) v. 1.5, 11.05.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml serum

Prøvebehandling

Standardisert prøvetaking er nødvendig: Fyll røret helt med blod. Vend røret forsiktig 5 ganger. Prøven skal stå og koagulere i 60-120 min i romtemperatur. Sentrifuger prøven i 10 min. ved 1800 x g. Serum må avpipetteres innen 2 timer etter prøvetaking. Serum må ikke oppbevares på gel.

Holdbarhet

For avpipettert serum:

5 døgn i kjøleskap, eller den kan fryses ved -20C.

Indikasjon

Monitorering av eosinofil inflammasjon

Kommentar

Utføres 1 gang i uken.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Laboratorium for klinisk biokjemi, allergologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier