Prøvetaking med Aptima multitest-rør. Veiledning til selv-prøvetaking v. 1.0, 04.02.2022

Bruksområde: Påvisning av Chlamydia trachomatis rRNA, Neisseria gonorrhoeae rRNA og Mycoplasma genitalium rRNA.

 

Gjelder prøvetaking fra vagina, hals og anus.

(NB: Mycoplasma genitalium rRNA analyse er validert for urinprøver, cervix-, mannlig urethra- og vaginalprøver. Prøver fra andre lokalisasjoner besvares med kommentar)

 

Prøvene kan tas av helsepersonell/kliniker, eller av pasienten selv under veiledning. Fremgangsmåte for prøvetaking er den samme.

 

Ikke bruk prøvetakingssettet til prøvetaking etter utløpsdatoen

 

Oppbevaring og forsendelse: Aptima Multitest-rør sendes avd. for medisinsk mikrobiologi. Etter prøvetaking er prøvene holdbare 2-30° i 60 dager.

 

Veiledning til pasienter

 

PASIENTINFORMASJON OM SELVINNSAMLEDE PRØVER

• En selvinnsamlet vattpinne er en av flere metoder for testing av seksuelt overførte infeksjoner

• Selv-prøvetaking er et frivillig alternativ. Dersom du ikke ønsker å ta prøven selv skal du gi beskjed til helsepersonell.

• Les nøye instruksjonene om selvinnsamling med vattpinne nedenfor. Spør helsepersonell om noe er uklart.

Ikke ta prøvetakingssettet eller den selvinnsamlede prøven ut av klinikken.   

 

 

GENERELLE INSTRUKSJONER FOR ALLE INNSAMLINGSMETODER Følg prosedyrene nøye for å få pålitelige resultater. Hvis du har spørsmål om en prosedyre, spør ditt helsepersonell.

1. Vask hendene før du begynner.

2. I et privat undersøkelsesrom eller toalett må du kle av deg, hvis dette er nødvendig. Du må være i en behagelig stilling for å opprettholde balansen under innsamlingsprosedyren.

3. Åpne settet. Ta ut vattpinnen og røret. Legg røret til side før du begynner med instruksjonene nedenfor for å samle inn prøven eller prøvene som helsepersonellet ber om.

 

ADVARSEL: Hvis innholdet i røret blir sølt på huden, må du vaske dette stedet med såpe og vann. Hvis innholdet i røret spruter inni øynene, må du umiddelbart skylle øynene med vann. Si fra til ditt helsepersonell hvis det utvikles irritasjon. Hvis innholdet i røret renner ut, be om et nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver). Det skal ikke brukes innvortes.

 

 

 

 

Vaginalprøver

 

 

1.    Åpne vattpinnepakken delvis

2.    Ta ut vattpinnen. Ikke berør den myke spissen, og ikke legg vattpinnen ned. Hvis den myke spissen berøres, vattpinnen legges ned, eller faller ned, brukes en ny Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver). Hold vattpinnen som vist på figur 2 og legg tommelen og pekefingeren midt på vattpinneskaftet slik at du dekker brekkemerket. Ikke hold vattpinneskaftet under brekkemerket.

3.    Sett pinnen forsiktig inn ca. 5 cm i åpningen av skjeden (som vist i figur 3), og roter vattpinnen forsiktig i 10 til 30 sekunder. Sørg for at vattpinnen berører veggene i skjeden slik at fuktighet absorberes av vattpinnen og at du deretter trekker vattpinnen ut uten å berøre huden.

4.    Skru av lokket på røret som vist på figur 4 mens du holder vattpinnen i samme hånd. Ikke hell ut innholdet i røret. Hvis innholdet i røret renner ut, be om et nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver).

5.    Før umiddelbart vattpinnen inn i transportrøret slik at brekkemerket er ved toppen av røret som vist på figur 5.

6.    Press forsiktig vattpinneskaftet mot siden av røret for å brekke av skaftet ved brekkemerket som vist på figur 6

7.    Kast den øverste delen av vattpinneskaftet som vist på figur 7.

8.    Skru korken godt fast på røret som vist på figur 8.

Returner røret som anvist av helsepersonellet.

 

 

 

 

 

     

       Halsprøver

 

 

1.    Åpne vattpinnepakken delvis

2.    Ta ut vattpinnen. Ikke berør den myke spissen, og ikke legg vattpinnen ned. Hvis den myke spissen berøres, vattpinnen legges ned, eller faller ned, brukes en ny Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver). Hold vattpinnen som vist på figur 2 og legg tommelen og pekefingeren midt på vattpinneskaftet slik at du dekker brekkemerket. Ikke hold vattpinneskaftet under brekkemerket.

3.    Sett vattpinnen forsiktig inn i munnen som vist på figur 3, og sørg for kontakt med bilaterale mandler (mandlene på begge sider av munnen, med mindre mandlene er fjernet) og baksiden av halsen, og trekk deretter vattpinnen ut uten å berøre innsiden av kinnene eller tungen.

4.    Skru av lokket på røret som vist på figur 4 mens du holder vattpinnen i samme hånd. Ikke hell ut innholdet i røret. Hvis innholdet i røret renner ut, be om et nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver).

5.    Før umiddelbart vattpinnen inn i transportrøret slik at brekkemerket er ved toppen av røret som vist på figur 5.

6.    Press forsiktig vattpinneskaftet mot siden av røret for å brekke av skaftet ved brekkemerket som vist på figur 6

7.    Kast den øverste delen av vattpinneskaftet som vist på figur 7.

8.    Skru korken godt fast på røret som vist på figur 8.

Returner røret som anvist av helsepersonellet.

 

 

 

 

 

     

       Anusprøver

 

 

1.    Åpne vattpinnepakken delvis

2.    Ta ut vattpinnen. Ikke berør den myke spissen, og ikke legg vattpinnen ned. Hvis den myke spissen berøres, vattpinnen legges ned, eller faller ned, brukes en ny Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver). Hold vattpinnen som vist på figur 2 og legg tommelen og pekefingeren midt på vattpinneskaftet slik at du dekker brekkemerket. Ikke hold vattpinneskaftet under brekkemerket.

3.    Sett vattpinnen forsiktig inn i rektum omtrent 3-5 cm forbi analåpningen (på utsiden av anus) og roter den forsiktig i 5 til 10 sekunder som vist på figur 3.  Trekk ut vattpinnen uten å berøre huden..

4.    Skru av lokket på røret som vist på figur 4 mens du holder vattpinnen i samme hånd. Ikke hell ut innholdet i røret. Hvis innholdet i røret renner ut, be om et nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver).

5.    Før umiddelbart vattpinnen inn i transportrøret slik at brekkemerket er ved toppen av røret som vist på figur 5.

6.    Press forsiktig vattpinneskaftet mot siden av røret for å brekke av skaftet ved brekkemerket som vist på figur 6

7.    Kast den øverste delen av vattpinneskaftet som vist på figur 7.

8.    Skru korken godt fast på røret som vist på figur 8.

Returner røret som anvist av helsepersonellet.

 

 

 

 

Kilde: Bruksanvisning for Aptima™ Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett med vattpinne)