Spermietelling (853) v. 1.5

Prøvemateriale

Sæd

Uringlass

Prøvebehandling

Må oppbevares varmt (20 - 37 grader)

Holdbarhet

24 timer

Merking av prøve

Prøven merkes med navn, fødselsnummer og prøvetakingstidspunkt

Metode

Mikroskopi

Indikasjon

Kontroll 6-8 uker etter vasektomi.

 

Utredning av infertilitet: Kun antall celler blir analysert.

Utføres

Mandag-fredag på dagtid

Referanseområde

> 20 millioner celler/mL

Patologisk < 10 millioner celler/mL

Svarvurdering

Svaret gis ut i millioner celler/mL.

Kommentar

Stor analyseusikkerhet

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Urinlab