v. 1.4 Spermietelling (853)

Prøvemateriale

Sæd

Uringlass

Prøvebehandling

Må oppbevares varmt (20 - 37 grader)

Holdbarhet

24 timer

Merking av prøve

Prøven merkes med navn, fødselsdato og prøvetakingstidspunktet

Metode

Mikroskopi

Indikasjon

Utredning av infertilitet

Kontroll 6-8 uker etter vasektomi

Utføres

Mandag-fredag på dagtid

Referanseområde

> 20 mill/mL

Patologisk < 10 mill/mL

Svarvurdering

Svaret gis ut i mill/mL uten desimal.

Kommentar

Stor analyseusikkerhet

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Urinlab