Interferon beta - antistoff mot (HAUKNE (314)) v. 1.5, 07.11.2017

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

4.0 ml

Prøvebehandling

Sentrifuger og avpipetter serum før sending

Indikasjon

Ved bruk av interferon-beta (Avonex, Extavia, Betaferon og Rebif), oppgi medikament og varighet av behandling. Screening av NAB (nøytraliserende antistoff) skal gjennomføres etter 6, 12, 18 og 24 måneders behandling og ved tegn til terapisvikt.

Kommentar

Se også analyse av NAB mot IFNB ved MS

Retningslinjer for bruk av nøytraliserende antistoff (NAB) målinger ved INF-beta behandling av MS. Rutinescreening hos alle pasienter.
Screening for NAB etter 12 og 24 måneder med IFN-beta behandling.
Dersom NAB er negativ etter 24 måneder kan screening avsluttes, men ny prøve tas ved eventuell terapisvikt.
Ved positiv NAB analyse bør ny test gjennomføres etter tre måneder.
Ved gjentatte analyseresultat som viser høy konsentrasjon (titer) av NAB bør IFNb

 

Se også link på INFb ved analysested

Analysested

IFNb antistoff:
Nevroimmunologisk laboratorium, Afsnit 6311, Rigshospitalet,

Blegdamsvej 9,

2100 København,

Danmark.

Rekvisisjonsskjema

Lag en rekvisisjon: Papiret må inneholde følgende opplysninger:

Navn på pasient

Fødselsdato og personnummer

Rekvirent, adresse til mottaker av prøvesvaret

Dato og klokkeslett når prøven tas

Eventuell problemstilling

Eventuelt telefonnr mottaker kan nå rekvirent på