Interferon beta - antistoff mot (HAUKNE (314)) v. 1.6

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

4.0 ml

Prøvebehandling

Sentrifuger og avpipetter serum, og frys prøven

Sending

Må sendes på tørris

Indikasjon

Ved bruk av interferon-beta (Avonex, Extavia, Betaferon og Rebif), oppgi medikament og varighet av behandling. Screening av NAB (nøytraliserende antistoff) skal gjennomføres etter 6, 12, 18 og 24 måneders behandling og ved tegn til terapisvikt.

Serumprøver fra MS-pasienter i behandling med IFN- tas med henblikk på at undersøke om neutraliserende antistoffer mot IFN- forekommer. Prøvene analyseres for biologisk respons. Luciferase svaret bestemmes som negativt eller som positivt med en angivelse av et Kawade-titer (TRU/mL).

Kommentar

Se også analyse av NAB mot IFNB ved MS

Retningslinjer for bruk av nøytraliserende antistoff (NAB) målinger ved INF-beta behandling av MS. Rutinescreening hos alle pasienter.
Screening for NAB etter 12 og 24 måneder med IFN-beta behandling.
Dersom NAB er negativ etter 24 måneder kan screening avsluttes, men ny prøve tas ved eventuell terapisvikt.
Ved positiv NAB analyse bør ny test gjennomføres etter tre måneder.
Ved gjentatte analyseresultat som viser høy konsentrasjon (titer) av NAB bør IFNb

Se også link på INFb ved analysested

Analysested

Neuroimmunologisk Laboratorium

Dansk Multipel Sclerose Center

Afsnit 57

Rigshospitalet

Valdemar Hansens Vej 17, indgang 5, 7.sal

2600 Glostrup

Rekvisisjonsskjema

Instruks og rekvisisjon

Søkeord
Interferon Interferon-beta Avonex Extavia Betaferon Rebif INFb INF