Parasitter (tarmparasitter) (A) v. 1.9, 27.11.2022

|

 Indikasjon

 

 

 

 

Mistanke om infeksjon med tarmparasitter:

Symptomer kombinert med opphold i endemisk område (Asia, Afrika, Sør- og Mellom- Amerika, Midt-   Østen, Øst-Europa) og vanligvis utelukket bakteriell årsak til diaré/mageplager

Rutinekontroll av flyktning-/innvandrer-/adoptiv-barn opp til og med 16 års-alder

Prøver fra flyktninger/innvandrere (alle aldre) fra endemiske  områder med symptomer på mage/tarm infeksjon

 Prøvemateriale/beholder

 

 

 

 

 

Mikroskopi av cyster/egg: Feces i steril universalkonteiner (20 ml) med eller uten tilsetning (Ecofix)

Giardia lamblia og Cryptosporidium parvum antigentest: Steril universalkonteiner uten tilsetning

Enterobius vermicularis (barnemark): Tape-preparat (klar tape)

Kvitterte parasitter (marker) kan sendes inn i egnet beholder (f. eks. steril universalkonteiner, 20 ml) for makroskopisk undersøkelse. Beholderen kan tilsettes litt saltvann for å hindre uttørking, evt. tilsettes formalin eller etanol.

 Analysevolum

 

 

 

Minst 1/3 full konteiner (> 3 g feces), gjelder for prøver uten tilsetning av Ecofix

Prosedyre for prøvetaking i Ecofix står på prøveglasset (tilsett 1-2 skjeer avføring i Ecofix)

 Prøvetaking

 

 

 

 

Ha feces over i prøvebeholderen, for eksempel fra ren potte eller bekken. Skru lokket godt på.

Prøven må ikke hentes opp fra vannet i toalettskålen.

Tape-preparat:

Noen centimeter med klar, gjennomsiktig tape trykkes med limsiden mot endetarmsåpningen noen timer etter sengetid eller om morgenen før toalettbesøk og tapen limes deretter på objektglass som merkes med pasientens navn og fødselsdata. Sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi for mikroskopi eller mikroskoperes på legekontoret.

 Prøvebehandling

 

Sendes snarest til laboratoriet.

Fecesprøve oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

 Holdbarhet

 

 

 

Giardia lamblia og Cryptosporidium parvum antigentest: Prøven bør testes så snart som mulig etter prøvetaking. Hvis nødvendig kan prøven oppbevares ved 2-8 grader i en uke eller lenger ved - 20 grader.

 

 Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

 Metode

 

 

Mikroskopisk undersøkelse: Egg, cyster, mark

Immunkromatografisk test: Giardia lamblia og Cryptosporidium parvum antigentest 

 

 Utføres

Mandag til fredag

 Svartid

2 dager til 2 uker

 Svar/svarvurdering

 

Påvist med identifikasjon

Ikke påvist

 Kommentar

 

 

 

Mikroskopi utføres kun dersom indikasjon fremgår av kliniske opplysninger. Kliniske opplysninger inkludert geografisk smittested (land) og eksponering må angis.

Eksposisjon under primitive forhold, kontakt med dyr, inntak av rå eller underkokt mat og inntak av lokalt vann er nyttig informasjon.

Orme-egg kan tidligst påvises i avføring 4- 8 uker etter smitte.

Rutineundersøkelse av tarmparasitter hos innvandrere som ikke har symptomer anbefales normalt ikke (unntak: barn opp til og med 16 års-alder).

Prøver der Entamøba histolytica er rekvirert, videresendes til Haukeland universitetssykehus til PCR-undersøkelse. Se også: https://analyseoversikten.no/analyser/372

 Referanser

 

 

 

 

Smittevernboka (Folkehelseinstituttet) kap. 13: Innvandrere og smittevern; Parasitter og tarmpatogener.

Bakteriologiske fecesundersøkelser. Strategimøte nr 10 (1996), Folkehelseinstituttet 1997. ISSN: 0804-8444

Fæcesparasittologi. Strategimøte nr 28, 2014. Folkehelseinstituttet 2015. ISSN: 0804-8444

J. Michael Miller: A guide to Specimen Management in Clinical Microbiology. Second edition. ASM Press.

 Avdeling

 

 

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518852

 Akkrediteringsstatus

 

 

 

Akkreditert:

Mikroskopering av cyster og egg

 

Ikke akkreditert:

Giardia lamblia og Cryptosporidium parvum antigentest