ASAT, Aspartat aminotransferase (065) v. 1.8, 23.03.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Brukes i diagnostikk av parenkymatøse akutte og kroniske leversykdommer, kan være nyttig for å skille mellom alkoholisk og non-alkoholisk fettlever. ASAT har tidligere vært brukt ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt, men her finnes det nå mer spesifikke parametre. Har også vært brukt ved diagnostikk av muskelsykdommer, CK er langt mer sensitiv og spesifikk til dette formål.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0 - 14 dager:     23 – 186 U/L               

15 dg - < 1 år:  23 – 83 U/L                  

1 - < 7 år:        26 – 55 U/L                 

7 - < 12 år:      22 – 41 U/L         

12 - < 19 år Kvinner: 17 – 33 U/L 

                     Menn:  18 – 40 U/L

> = 19 år   Kvinner:  15 – 35 U/L 

                     Menn:  15 – 45 U/L

Referanseintervall er hentet fra CALIPER (barn)  og NORIP for voksne.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Hemolyse er en feilkilde.

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Svarvurdering

Forhøyede verdier:

Muskellidelser, ofte ved lungeemboli, hjerteinfarkt (maksimum etter 1 - 2 døgn), leversykdommer.

Kraftig fysisk aktivitet gir stigning på 10 - 20 U/L.

P-piller og graviditet kan gi stigning.

Halveringstid 12 timer.

Akkrediteringsstatus Akkreditert
Kommentar

Analysekode: NPU 19654

Refusjonstakst: MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi