ASAT, Aspartat aminotransferase (065) v. 1.7, 29.04.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Mistanke om hjerteinfarkt, men hs-TNI (høysensitiv cardiac troponin I) er en bedre prøve, eller ved annen muskelskade.(CK bør foretrekkes ved tverrstripet muskelskade). Levercelleskader.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0 - 14 dager:     23 – 186 U/L               

15 dg - < 1 år:  23 – 83 U/L                  

1 - < 7 år:        26 – 55 U/L                 

7 - < 12 år:      22 – 41 U/L         

12 - < 19 år Kvinner: 17 – 33 U/L 

                     Menn:  18 – 40 U/L

> = 19 år   Kvinner:  15 – 35 U/L 

                     Menn:  15 – 45 U/L

Referanseintervall er hentet fra CALIPER (barn)  og NORIP for voksne.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Hemolyse er en feilkilde.

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Svarvurdering

Forhøyede verdier:

Muskellidelser, ofte ved lungeemboli, hjerteinfarkt (maksimum etter 1 - 2 døgn), leversykdommer.

Kraftig fysisk aktivitet gir stigning på 10 - 20 U/L.

P-piller og graviditet kan gi stigning.

Halveringstid 12 timer.

Akkrediteringsstatus Akkreditert
Kommentar

Analysekode: NPU 19654

Refusjonstakst: MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi