Spinalvæske, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.4, 30.12.2019

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon i sentralnervesystemet (meningitt, encephalitt)

Mistanke om shunt-infeksjon

Prøvemateriale

Spinalvæske

 

Steril universalkonteiner: Minst 1 ml

Prøvemateriale inokulert på brunskål (3 dråper). Skålen tapes før transport for å hindre kontaminasjon. 

Holdbarhet

Inntil 24 timer. Må oppbevares i romtemperatur. Transporteres snarest til avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer på selve skålen, IKKE lokket. Prøvetakningsdato og klokkeslett.

Metode

Aerob og anaerob dyrkning

Dyrkning med tanke på sopp og mykobakterier på spesiell indikasjon, må oppgis på rekvisisjonen

Utføres

Alle dager

Svartid

Ingen vekst: 3 dager, 10 dager ved spørsmål om sopp eller ved fremmedlegemer

Vekst: 2-5 dager, 10 dager ved spørsmål om sopp eller ved fremmedlegemer

 

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid

 

Mykobakteriedyrkning: Inntil 8 uker, se Mykobakteriedyrkning, inkludert tuberkulosedyrkning (A)

 

Alle funn som vurderes som relevante meddeles forløpende telefonisk og elektronisk

Svar/Svarvurdering

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Vekst vurdert som kontaminasjon identifiseres uten resistensbestemmelse

Kommentar

Det er ofte sparsomt med prøvemateriale. Gode kliniske opplysninger er avgjørende for at riktige analyser blir prioritert.

Ved mistanke om shuntinfeksjon eller infeksjon med mykobakterier eller sopp må dette angis tydelig på rekvisisjonen for å sikre tilstrekkelig inkubasjonstid.

Ved spesielle problemstillinger bør rekvirent ta kontakt med laboratoriet i forkant, slik at prøven kan få optimal håndtering.

Rekvisisjonsskjema

Rosa - Seksjon for bakteriediagnostikk.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518812

Akkrediteringsstatus

Akkreditert