Spinalvæske, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.7, 27.11.2022

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon i sentralnervesystemet (meningitt, encephalitt)

Mistanke om shunt-infeksjon

Prøvemateriale

Spinalvæske

 

  • Som supplement kan prøvemateriale også inokuleres på brunskål (3 dråper) som sendes til laboratoriet. Sjekk at skålen er fri for synlig bakterievekst og annen forurensing(hår, støv o.l) før bruk. Skålen tapes før transport for å hindre kontaminasjon. 

 

Holdbarhet

Inntil 24 timer. Må oppbevares i romtemperatur. Transporteres snarest til avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Fullt navn og fødselsnummer, prøvetakningsdato og klokkeslett på selve skålen og prøveglasset, ikke lokkene.

Metode

Aerob og anaerob dyrkning

Dyrkning med tanke på sopp og mykobakterier på spesiell indikasjon, dette må oppgis på elektronisk rekvisisjon. 

Utføres

Alle dager

Svartid

Ingen vekst: 3 dager, 5 dager ved fremmedlegeme, 10 dager ved spørsmål om sopp.

Vekst: 2-5 dager, 10 dager ved spørsmål om sopp eller ved fremmedlegemer

 

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid

 

Mykobakteriedyrkning: Inntil 8 uker, se Mykobakteriedyrkning, inkludert tuberkulosedyrkning (A*)

 

Alle funn som vurderes som relevante meddeles forløpende telefonisk og elektronisk

Svar/Svarvurdering

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og resistensbestemmelse

Vekst vurdert som kontaminasjon identifiseres uten resistensbestemmelse

Kommentar

Det er ofte sparsomt med prøvemateriale. Gode kliniske opplysninger er avgjørende for at riktige analyser blir prioritert.

Ved mistanke om shuntinfeksjon eller infeksjon med mykobakterier eller sopp må dette angis tydelig i kliniske opplysninger for å sikre tilstrekkelig inkubasjonstid.

Ved spesielle problemstillinger bør rekvirent ta kontakt med laboratoriet i forkant, slik at prøven kan få optimal håndtering.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518812

Vakthavende mikrobiologi (man-lør 08-15.30, søn 10-15)

Tlf: 56200/90814788

Akkrediteringsstatus

Akkreditert


 

Mykobakteriedyrkning, inkludert tuberkulosedyrkning (A*)