MRSA screening (A)

MRSA screening (A) v. 1.4, 04.12.2020

 

Indikasjon

Spørsmål om kolonisering/bærerskap av MRSA.

Prøvemateriale

Prøver fra nese, hals og perineum (og andre relevante prøvelokalisasjoner/-materialer) tas med eSwab fra Copan i flytende Amies medium (rør med hvit eller lys rød/rosa kork).

Pasientforberedelser

Ingen

Prøvetaking

Prøven tas med pensel direkte fra nese, hals og perineum

Prøvebehandling

Prøven oppbevares i kjøleskap

Forsendelse

Ingen spesielle hensyn

Holdbarhet

Tre døgn

Merking av prøve

Prøven skal merkes med «MRSA screening», prøvelokalisasjon, fullt navn og fødselsnummer

Metode

Bakteriologisk dyrkning

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager.

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag.

Svartid

 

Sykehusprøver: 

     -Negative prøver: 1 dag

     -Positive prøver: 2-3 dager

Tidspunkt for når svaret på sykehusprøver foreligger avhenger av når prøven ble levert på laboratoriet:

     -Prøve levert før kl 14 leses av kl 08 dagen etter

     -Prøve levert mellom kl 14 og 18 leses av kl 12 dagen etter

     -Prøve levert mellom kl 18 og 20 leses av kl 14 dagen etter

     -Prøve levert etter kl 20 leses av kl 08 dag 2

 

Polikliniske prøver:

     -Negative prøver: 1-2 dager

     -Positive prøver: 2-4 dager

 

Nye positive funn meddeles fortløpende telefonisk og eventuelt i tillegg elektronisk hos pasienter som er innlagt ved sykehus eller annen instutisjon.

Svarvurdering

MRSA påvist/ikke påvist

Kommentar

Vurder behov for evt. sanering/behandling og smittevernstiltak ut i fra resultatet på analysen.

Rekvisisjonsskjema

Rosa – Seksjon for bakteriediagnostikk.

Fyll ut kliniske opplysninger og indikasjon for MRSA screening.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert