CRP, C-reaktivt protein (080)

CRP, C-reaktivt protein (080) v. 1.6, 17.02.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.   

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Immunokjemisk      

Indikasjon

Febertilstander, differensialdiagnostikk ved bakterielle/virale infeksjoner, oppfølging av antibiotika behandling, postoperativ kontroll.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0-7 mg/L

Analytisk variasjon (CV)

<3% (ved verdi 24mg/L)

Svarvurdering

Forhøyede verdier:  

Vevsskade, bakterielle infeksjoner, maligne sykdommer, visse kroniske infeksjoner.

Normal ved SLE.

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

 

Kommentar

Analysekode: NPU 19748

Refusjonstakst: MB 3

Akkrediteringsstatus Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi