Cøliaki vevstyping (HLA-DQ2. HLA-DQ8) v. 1.5, 20.12.2018

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-rør

Analysevolum

3 mL

Prøvebehandling

Det er viktig at blodet blandes godt umiddelbart etter prøvetaking.

Holdbarhet

Romtemperatur i flere dager. Kan tas på fredager og sendes mandag.

Indikasjon

Supplement til diagnostikk av cøliaki. Testen er uegnet som screening, ettersom cøliakiassosierte vevstyper også er hyppige hos normalbefolkningen.

Diverse

Se link til analyseregister på Haukeland.

Se også link til andre HLA undersøkelser: HLA undersøkelser

Se også oversikt over alle cøliaki-prøver, {{EQSDocument 39645 new}}

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier