Mitokondrie DNA analyser

Mitokondrie DNA analyser v. 1.3, 01.03.2021

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

1-2 mL

Prøvebehandling

Prøven skal IKKE sentrifugeres!

Kommentar

Se Mitokondrie DNA-analyser

Analysested

Universitetssykehuset Nord-Norge,

Laboratoriemedisin

Sykehusveien 38

9019 Tromsø

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier