Genetiske analyser til St.Olav (Genetisk predisposisjon) v. 1.3, 01.03.2021

Prøvemateriale

EDTA-fullblod - EDTA-glass 3 mL

Heparin-blod – (uten gel) 4 mL

Analysevolum

3 mL og/eller 4 mL

Prøvebehandling

Prøven skal IKKE sentrifugeres!

Forsendelse

Sendes mandag - onsdag.

(Ved utvidet analyse kan testen ta inntil to dager.)

Holdbarhet

Prøven bør sendes samme dag. Hvis ikke må den stå i kjøleskap og sendes neste dag.

Kommentar

For genetiske analyser ved St. Olav, se rekvisisjon.

For andre genetiske analyser se Genetikkportalen.no

Analysested

St.Olav universitetssjukehus, Avdeling for medisinsk genetikk

Laboratoriet medisinksk klinikk

Erling Skjalgssons gt. 1

7030 Tronheim

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier