Utvidet genanalyse - sekvensering (-99) v. 1.3, 05.07.2019

 

Prøvemateriale

EDTA-blod (eb)

Analysevolum

3 mL (minimum 900 µL EDTA-blod)

Pasientforberedelser

Ingen

Prøvetaking

Tas kun poliklinisk.

Det må tas et eget EDTA-glass til utvidet genanalyse.

Prøvebehandling

Prøveglasset må ikke åpnes før analysetilberedning.

Prøven oppbevares kjølig.

Forsendelse

Kan sendes med vanlig post.

Holdbarhet

Flere dager i kjøleskap.

Metode

Automatisk sekvenseringsmaskin.

Indikasjon

Utvidet genanalyse kan utføres på bakgrunn av uventet analyseresultat.

Analysen kan også utføres i tilknytning til laktoseintoleranse gentest (Se Laktoseintoleranse gentest).

Utføres

Forventet svartid 2 - 3 uker. I ferier kan det påregnes noe lengre svartid.

Svarvurdering

Tekstet analysesvar.

Kommentar

Feilkilder/interferens:

Analyseresultatet kan i svært sjeldne tilfeller feiltolkes dersom pasienten nylig er transplantert eller blodtransfundert.

Referanser

Se Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi - Laktoseintoleransegenotype.

Rekvisisjonsskjema

Bruk Avdeling for medisinsk biokjemi (SUS) sin polikliniske rekvisisjon for blodprøver. Før opp utvidet genanalyse under andre analyser.

Analysekode: -99

NLK-kode: NOR15225

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf.: 51 51 95 28

Seksjon 4

Kromatografi og  Molekylærbiologi