HIV-1/2 DNA Provirus PCR

HIV-1/2 DNA Provirus PCR v. 2.3, 03.01.2022

Indikasjon

Se lenker for indikasjon
Lenker:
HIV-1 DNA Provirus Ullevål
            
HIV-2 DNA Provirus Ullevål

Prøvemateriale

EDTA-Fullblod
EDTA u/gel (Helst eget prøveglass)

Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenker: HIV-1 DNA Provirus Ullevål

            HIV-2 DNA Provirus Ullevål
           
Holdbarhet EDTA-fullblod

Prøvebehandling

Prøve til HIV-1/2 DNA provirus må ikke sentrifugeres

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

 

OBS! Prøve til HIV-1/2 DNA provirus bør helst tas mandag eller tirsdag. Dette pga. kort holdbarhet (ca. 3 døgn) og evt. forsinket postgang. Prøven analyseres kun ukedager på Ullevål

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

Oslo Universitetssykehus (OUS) har nasjonal referansefunksjon for HIV

 

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Hivinfeksjon/AIDS - Veileder for helsepersonell FHI