BCR-ABL

BCR-ABL v. 1.4, 25.06.2021

 

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

Min 6 mL (2 glass hvis mulig)

Prøvebehandling

Glasset skal ikke sentrifugeres.

Forsendelse

Tas mandag-onsdag.

Sendes samme dag med "express over natt". Må være mottatt ved laboratoriet innen kl. 13.30 dagen etter prøven er tatt. 

Holdbarhet

Glasset må ikke åpnes.

Indikasjon

Akutt lymfatisk leukemi (ALL) / akutt myelogen leukemi (AML) sekundær til kronisk myelogen leukemi (KML) / bifenotypisk akutt leukemi. Mistanke og oppfølging av KML

Kommentar

Se Cytogenetisk undersøkelse og immunfenotyping av beinmarg og perifert blod (Ikke tilgjengelig)

Se også Analysetilbud molekylærpatologi OUS

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Avdeling for patologi, Enhet for molekylærpatologi

Ullernchausseen 70 Montebello

0379 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier