Mycoplasma genitalium rRNA (NAT) v. 1.0, 10.03.2022

 

Indikasjon

Indikasjoner for testing:

  • Symptomer/funn forenlig med uretritt/cervicitt, særlig residiverende eller persisterende infeksjon etter doxycyklinbehandling og med negative tester for klamydia og gonoré
  • Bekkeninfeksjon og epididymitt
  • Hvis nåværende partner har fått påvist mykoplasmainfeksjon
  • Før kirurgisk abort

 

Asymptomatiske personer bør generelt ikke testes for mykoplasmainfeksjon 

 Prøvemateriale

  • Førstestråle-urin.
  • Penselprøve fra cervix/vagina/urethra

Hos kvinner anbefales penselprøve fra cervix/vagina fremfor urinprøve, og ved prøvetakingen er det viktig å få med mye epitelceller.  

Metoden er kun validert for urinprøver og prøver fra cervix, vagina og mannlig urethra, men prøver fra andre lokalisasjoner analyseres eventuelt også.

Prøvetaking/utstyr

 

  • Hologic Aptima Multitestrør (vagina)
 For utførelse, seGlobalt, ID 49761 Prøvetaking med Aptima multitest-rør. Veiledning til selv-prøvetaking

 

         

 

 

  • Hologic Aptima Urine Collection Kit  (urin)

Bruk førstestråle-urin. 20-30 ml av første urinporsjon skal i en egnet prøvebeholder (tas på steril beholder uten tilstening). 2 ml overføres deretter til eget prøverør i Aptima urinprøvetakingssett. Urin skal fylles opp til mellom de to svarte strekene på røret.

          For utførelse, se:   Globalt, ID 25768Prøvetaking og transport av Aptima urinrør og Aptima unisex-rør
 

 


  

 

  • Hologic Aptima Unisex Swab (endocervix og mannlig urethra)

  

 For utførelse, se:   Globalt, ID 25768Prøvetaking og transport av Aptima urinrør og Aptima unisex-rør


 

 NB: Sjekk at det er buffer (væske) i røret ved prøvetaking 

 Prøvetakingsutstyret oppbevares ved romtemperatur før bruk

 Prøvetakingsrør med lekkasje skal ikke brukes

Prøvebehandling

Sendes til laboratoriet snarest

Forsendelse

Kan sendes i romtemperatur

Holdbarhet

Urinprøver overføres til Aptima-rør innen 24 timer. Deretter holdbar 30 dager 2-30°C.

Penselprøver: holdbare 60 dagar i 2-30°C.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Det er viktig å klistre strekkode/navnelapp på høykant, og slik at vinduet på prøveglasset ikke dekkes

Metode

NAT (nukleinsyre amplifiseringstest)

Utføres

5 ganger pr uke

Svartid

1-5 dager

Svar/ svarvurdering

Påvist/Ikke påvist

Kommentar

rRNA fra døde bakterier kan påvises i inntil 3 uker etter påbegynt behandling. Eventuell kontrollprøve bør derfor ikke tas før minimum 4 uker etter avsluttet behandling.

Foreløpig tilbys ikke resistenstesting ved vårt laboratorium.

Rekvisisjonsskjema

Seksjon for virologi- og molekylærdiagnostikk (blått skjema)

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert