v. 1.5 Leukocytter (003)
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 mL

Prøvebehandling

Feilkilder: Feil oppbevaring. For gammel prøve.

Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 48 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Metode

Fluorescense flowcytometri.

Indikasjon

Mistanke om leukemi, infeksjon. Totaltallet bør sammenholdes med differensialtelling.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Benevning: *10^9/L

1dg              9,4 - 34,0

1 dg - 1 mnd 5,0 - 19,5

1mnd - 3 år   6,0 - 17,5

3 år - 7 år     5,5 - 15,5

7 år - 13 år   4,5 - 13,5

>=13 år       3,5 - 8,8

Kvinner:        3,9 – 10,4

Menn:           3,9 – 9,8

Analytisk variasjon (CV) 2 % i nivå 6,7 x 109​/L.
Svarvurdering

Over: Leukemi, infeksjoner, inflammasjoner.

Under: Toksisk påvirkning av beinmargen.

Referanser Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk
Kommentar

Analysekode NPU02593

Refusjonskode MB3      

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologen