Leukocytter (003)

Leukocytter (003) v. 1.7, 22.11.2022
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 mL

(6 ml rør kan ikke brukes pga lengden på røret)

Feilkilder

For dårlig blanding ved prøvetaking med påfølgende koageldannelse. Feil oppbevaring av prøven. For gammel prøve.

Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 48 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Metode

Fluorescense flowcytometri.

Indikasjon

Mistanke om leukemi, infeksjon. Totaltallet bør sammenholdes med differensialtelling.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Benevning: *109/L

1dg                9,4 - 34,0

1 dg - 1 mnd  5,0 - 19,5

1mnd - 3 år    6,0 - 17,5

3 år - 7 år       5,5 - 15,5

7 år - 13 år     4,5 - 13,5

Kvinner >13 år: 3,9 – 10,4

Menn >13 år:  3,9 – 9,8

Analytisk variasjon (CV) 2 % i nivå 6,7 x 109​/L.
Svarvurdering

Over: Leukemi, infeksjoner, inflammasjoner.

Under: Toksisk påvirkning av beinmargen.

Referanser Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk
Kommentar

Analysekode NPU02593

Refusjonskode MB3      

Akkrediteringsstatus

Akkreditert
Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi