Dermatofyttdyrkning (A)

Dermatofyttdyrkning (A) v. 1.4, 27.11.2022

 

Indikasjon

Mistanke om dermatofyttinfeksjon i hud, hår eller negl

Prøvemateriale

Hudavskrap, hår, negler, hudbiopsi

Sendes tørt i steril universalkonteiner.

Prøvetaking

Hud: Hudavskrap fra randsonen mot frisk hud med f.eks skalpell eller kurette. Avskrap kan med fordel samles opp på et mørkt papir, hvorpå dette brettes slik at materialet enkelt kan overføres til steril konteiner. Dersom dette gir svært lite materialet kan randsonen børstes med steril børste, hvorpå denne sendes i steril kontainer.

Negl: Avklipp eller avskrap med skalpell eller kurette fra randsonen mot frisk negl. Det er viktig å få mest mulig materiale fra selve randsonen. Avskrap kan med fordel samles opp på et mørkt papir, hvorpå dette brettes slik at materialet enkelt kan overføres til steril konteiner.

Hår: Synlig skadet hår nappes ut. 15-20 hår bør tas fra affisert område. Avskrap fra hodebunn i samme område bør følge med i egen konteiner(se under hud).

Prøvebehandling

Sendes tørt og i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Dermatofytt- og soppdyrkning på selektive vekstmedier

Utføres

Mandag - fredag

Svartid

Ingen vekst: 4 uker

Vekst: 1-4 uker. Vekst vanligvis etter 1-2 uker

Svar/svarvurdering

Vekst av dermatofytt med identifikasjon

Vekst av annen sopp med identifikasjon

Ingen vekst

Kommentar

Ønsker ikke prøvemateriale lagt mellom eller teipet til objektglass, da dette vanskeliggjør analyseringen. Rikelig med prøvemateriale øker undersøkelsens sensitivitet. 

Kliniske opplysninger inkludert lokalisasjon må oppgis. Kontakt med dyr og yrke/hobby kan være av betydning.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518852

Akkrediteringsstatus Akkreditert