Immunfenotyping utvidet (flowcytometri) v. 2.1, 20.09.2021

Prøvematerialet

Perifert blod: EDTA-blod.

Beinmarg (aspirert): Minimum 0,1 mL heparin 5000 IE/mL u/konserveringsmiddel per mL beinmargsaspirat. Blandes umiddelbart.

Spinalvæske: Prøverør med konserveringsmiddel av type Transfix. Uten konserveringsmiddel faller viabilitet svært raskt.

Biopsi: Isotont saltvann.

Analysevolum

EDTA-blod: minimum 2 mL.

Beinmargsaspirat: 1 - 2 mL.

Minimum 5000 IE heparin per mL beinmarg.

Spinalvæske og aspirat fra lymfeknute og: så mye prøvemateriale som mulig ettersom cellekonsentrasjonen ofte er lav.

Prøvebehandling

Perifert blod: EDTA-blod.

Beinmarg (aspirert): Minimum 0,1 mL heparin 5000 IE/mL u/konserveringsmiddel per mL beinmargsaspirat. Blandes umiddelbart.

Spinalvæske: Prøverør med konserveringsmiddel av type Transfix. Uten konserveringsmiddel faller viabilitet svært raskt.

Indikasjon

Mistanke om klonal ekspansjon av celler, leukemi, lymfom, KLL, ALL, AML.

Forsendelse

Sendes ekspress over natt

Holdbarhet

Oppbevares i romtemperatur  
Prøvene bør tas sent på dagen. 
Oppgi tidspunkt for prøvetaking på rekvisisjonsskjemaet

Kommentar

Utvidet immunfenotyping kan utføres på EDTA-blod, beinmargsaspirat, aspirat fra lymfeknute, spinalvæske samt biopsier fra beinmarg og lymfatisk vev.
Ved ønske om spesifikke immunfenotyper, kontakt laboratoriet tlf. 55 97 46 12.
NB! Gode kliniske opplysniner er en forutsetning for adekvat prøvebehandling.
Analyseresultat / tolkning blir forsøkt ringt til rekvirent ved mistanke om akutt leukemi eller andre diagnoser med behov for rask intervensjon.

Se analyseregisteret på Haukeland Immunfenotyping utvidet

eller laboratoriehåndboka til OUS 

Feilkilde

Viktigste feilkilde er for lavt antall vitale celler i prøvematerialet. 
Dette kan skyldes: For lang transporttid, prøvemateriale oppbevart for kaldt eller varmt. 
For lite prøvemateriale.

Analysested

  • Haukeland Universitetssjukehus, avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 

  • Lab. for flowcytometri, Avd. for patologi

OUS Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo 

Rekvisisjonsskjema

Søkeord

Flow Flowcytometrisk cytometrisk fenotyping leukemi lymfom MRD T B NHL ALL