Mitotan

Mitotan v. 1.3, 04.03.2022

Prøvemateriale

Serum/ Plasma

Glass uten tilstening/ Heparinglass uten gel

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

Avpipettert plasma/serum er holdbart 1 uke ved romtemperatur og i kjøleskap. 

Indikasjon

Mitotan er et antineoplastisk legemiddel som brukes ved tumor i binyrebarken 

Konsentrasjonsmåling er aktuelt for å overvåke og styre legemiddeleksponeringen.

På grunn av legemidlets variable og lange halveringstid  (20 -160 dager) vil forholdet mellom dose og konsentrasjon være uforutsigbart hos den enkelte pasient, og det tar lang tid å endre konsentrasjonen i forbindelse med dosejustering eller seponering

Kommentar

Oppgi dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking

Se brukerhåndboken til OUS

Analysested

Rikshospitalet, Seksjon for Klinisk Farmakologi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon