Blodgasser (-40)

Blodgasser (-40) v. 1.4, 29.04.2020

Prøvemateriale

Arterieblod, evt. kapillærblod

Prøvetaking

Arterielt heparinblod fra sprøyte. Hepariniserte kapillærrør.

Prøvebehandling

Prøvemateriale med luftbobler kan ikke analyseres.

Holdbarhet

Prøven må analyseres innen 1 time når kapillærrørene ligger nedkjølt på is.

Arterielle sprøyter må analyseres innen 30 minutter når prøven ligger nedkjølt på is.

10 minutter uten nedkjøling.

Metode

Måling med selektive elektroder.
SO2 (metning), HCO3 og BE er kalkulerte parametere

Indikasjon

Mistanke om forstyrrelser i blodgassbalansen.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

pH

7,36

-

7,44

 

pCO2

4,3

-

6,0

kPa

pO2

9,6

-

14,6

kPa

HCO3

23

-

29

mmol/L

BE

-3

-

+3

mmol/L

sO2

95

-

99

%

Analytisk variasjon (CV)

pH og sO2 <1%

pCO2, HCO3 og BE <2%

pO2 <3%

Hemoglobin <1%

CoHb < 7% ved verdi <5%

         < 3% ved verdi >5%

MetHb < 3%

Natrium <1%

Kalium <1%

Klor <2%

Ionisert kalisum < 3%

Glukose <4%

Laktat <5%

Bilirubin <2%

Referanser

Se Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

pO2 og metning blir ikke utgitt fra kapillær
prøver på voksne (over fylte 15 år)
Feilkilder: Luftbobler i prøven, forlenget lagring.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519509

Faggruppe/Seksjon: Blodgass/seksjon 3