Blodgasser (-40)

Blodgasser (-40) v. 1.6, 20.04.2022

Prøvemateriale

Arterieblod, kapillærblod, venøst blod

Prøvetaking

Arterielt heparinblod fra sprøyte. Kapillærblod i heparinrør og venøst blod i heparinglass/heparin sprøyte .

Prøvebehandling

Prøvemateriale med luftbobler kan ikke analyseres.

Holdbarhet

10 minutter uten nedkjøling.

Arterielle sprøyter og venøse prøver må analyseres innen 30 minutter når prøven ligger nedkjølt på is.

Kapillærprøver må analyseres innen 1 time når prøven ligger nedkjølt på is.

Metode

pH, pCO2, pO2: Måling med selektive elektroder.
sO2 : Spektrofotometri

HCO3 og BE: kalkulerte parametere

Indikasjon

Mistanke om forstyrrelser i blodgassbalansen.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Arteriell og kapillær blodgass

pH

7,36

-

7,44

 

pCO2

4,3

-

6,0

kPa

pO2

9,6

-

14,6

kPa

HCO3

23

-

29

mmol/L

BE

-3

-

+3

mmol/L

sO2

95

-

99

%

 

Venøs blodgass

(RI hentet fra egne undersøkelser i 2021)

pH

 7,31

-

7,41 

 

pCO2

5,3

-

8,3

kPa

pO2

1,3

-

7,3

kPa

HCO3

23

-

27

mmol/L

BE

-0,7

-

+6,3

mmol/L

sO2

16

-

84

%

Analytisk variasjon (CV)

pH og sO2 <1%

pCO2, HCO3 og BE <2%

pO2 <3%

Hemoglobin <1%

CoHb < 7% ved verdi <5%, < 3% ved verdi >5%

MetHb < 3%

Natrium <1%

Kalium <1%

Klor <2%

Ionisert kalisum < 3%

Glukose <4%

Laktat <5%

Bilirubin <2%

Referanser

Se Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

pO2 og sO2 blir ikke gitt ut fra kapillære
prøver på voksne (over fylte 15 år)
Feilkilder: Luftbobler i prøven, forlenget lagring.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Blodgass/seksjon 3