Urinstoff, karbamid (058) v. 1.9

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Vurdering av protein-/og aminosyreomsetningen. Forstyrrelse av nyrefunksjon og væskebalansen.          

Utføres

Hele døgnet. 

Referanseområde

0-49år:      

M:      3,2 - 8,1 mmol/L

K:      2,6 - 6,4 mmol/L

>=50:     

M:      3,5 - 8,1 mmol/L

K:      3,1 - 7,9 mmol/L

 

Referanseområdet er hentet fra NORIP

 

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Biologisk variasjon

Lett stigning med alderen.

Lavere konsentrasjon ved graviditet.

Svarvurdering

Proteinrik kost. Økt nedbryting av proteiner (feber, sepsis, gastrointestinal blødning, nyrelidelser med nedsatt glomerulær filtrasjon og lavt urinvolum).

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode: NPU 01459

Refusjonstakst: MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert