Vitamin B2 (Riboflavin)

Vitamin B2 (Riboflavin) v. 1.4, 07.01.2022

Prøvemateriale

EDTA-blod (lysbeskyttet)

EDTA-glass

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Prøven settes på is, og den må beskyttes mot lys da vitamin B2 er lyssensitiv. Glasset fryses så raskt som mulig som fullblod (uten separering). Hvis glasset ikke kan fryses med en gang, er prøven holdbar i 1 dag ved 2-8 °C og beskyttet mot lys. For lengre oppbevaring må den fryses ved -20 °C og beskyttes mot lys. Prøvene er holdbare ved -20 °C i inntil 3 måneder.

Forsendelse

Sendes på tørris (lysbeskyttet).

Indikasjon

Vurdering av vitamin B2-ernæringsstatus ved mistanke om riboflavinmangel: Såre slimhinner i svelg, munn, nese og øye, fotofobi og dermatitt.

Tolkning

Uttrykket vitamin B2 refererer til riboflavin og koenzymene flavinmononuleotid (FMN) og flavinadenindinukleotid (FAD). Det finnes ingen ideelle metoder for å vurdere vitamin-B2-status, men man kan måle riboflavin, FMN og FAD i plasma, erytrocytter og fullblod, eller man kan måle enzymaktivitet av FAD-avhengig glutationreduktase i erytrocytter. Vi måler konsentrasjonen av FAD i fullblod. Sammenhengen mellom reell vitamin B2-status og de ulike biokjemiske testene for vitamin B2-status er ikke godt klarlagt. Hos pasienter med kliniske funn som er forenlige med vitamin B2-mangel, vil lave verdier av b-FAD øke sannsynligheten for reell vitamin B2-mangel. Vi kan imidlertid ikke angi en sikker vitamin B2-mangelgrense for b-FAD. Forgiftning med vitamin B2 har aldri vært beskrevet.

Kommentar

Utføres 2 dager per måned.

Se analyser, Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital

Analysested

St.Olavs Hospital,

Laboratoriet Medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier