Zonisamid ( Zonegran)

Zonisamid ( Zonegran) v. 1.5, 17.12.2020

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning

 Analysevolum

 0,5 ml

 Prøvebehandling

 Prøven sentrifugeres og avpipetteres før sending

 Indikasjon  Rutinekontroll, vurdering av etterlevelse, terapisvikt, interaksjoner, bivirkninger og overdosering

 Kommentar

 Se Analyseregister på Haukeland

 Analysested

  Haukeland Universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

 Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

 5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier