Venlafaxin

Venlafaxin v. 1.7, 02.10.2020

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

0,5 ml. 

1,0 ml dersom flere medikamenter er bestilt

Prøvebehandling

Serum avpipetteres før sending

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivvirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgifting.

Kommentar

Se Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier