Trombocytt-aggregering

Trombocytt-aggregering v. 1.2, 04.11.2017

Kommentar

Prøven kan ikke sendes. Pasienten må være tilstede på Rikshospitalet når prøven tas. Meget kort holdbarhet.