Trombocytt-aggregering

Trombocytt-aggregering v. 1.3, 06.09.2021
Analysested

 

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Tlf. 23 07 10 70

Kommentar

 

Prøven kan ikke sendes. Pasienten må være tilstede på Rikshospitalet når prøven tas. Meget kort holdbarhet.

Søkeord

Sendeprøver Sendeprøve Send Oslo Rikshospitalet T Tromboag