v. 1.2 Trombocytt-aggregering

Kommentar

Prøven kan ikke sendes. Pasienten må være tilstede på Rikshospitalet når prøven tas. Meget kort holdbarhet.