Hepatitt A Virus (HAV) PCR og Genotyping v. 2.2, 20.01.2020

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke: Hepatitt A - Veileder for helsepersonell FHI

Prøvemateriale

EDTA-Plasma
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)

 


Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenke: Praktisk veiledning FHI: Prøvemengde, medium, kjøling og pakking

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)
Veileder for mikrobiologiske analyser:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
Rekvisisjon FHI

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for Hepatitt A


For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Hepatitt A - Veileder for helsepersonell FHI