Metanol i blod (118) v. 1.9

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning
evt. fullblod i EDTA-glass

Analysevolum

0,5 mL 

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C i lukket rør

Holdbarhet

Holdbart i 2-3 dager ved 2-8 °C

Metode

Gasskromatografi

Indikasjon

Mistanke om metanolforgiftning

Utføres

På dagtid.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må analyseringen avklares med lege ved Avdeling for medisinsk biokjemi.

Analyseringen tar minst 4 timer ved personal tilstede.

Referanseområde

Metanol skal normalt ikke kunne påvises i serum. 
Påvisningsgrense >0,1 promille.

Analytisk variasjon (CV)

5%

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Kommentarer

Gjentatte målinger av aniongap og osmolalt gap er nødvendige for å følge forløpet.

Etter inntak av metanol vil det i starten av forløpet være mest moderstoff og lite metabolitt; det vil gi et høyt osmolalt gap og lite anion gap. Etter hvert som moderstoffet metaboliseres vil det bli mindre moderstoff og mer toksisk metabolitt. Dette gjenspeiles i redusert osmolalt gap og økende anion gap.

Feilkilde: Fordamping

Rekvisisjonsskjema

Avdeling for Medisinsk biokjemi; Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver

Merk skjema med:

  • Rekvirentens navn, nøyaktig returadresse og telefon
  • Pasientens fødselsnummer/ D-nummer (11 siffer)

Kan bestilles fra DIPS

Intern analysekode: 118
Refusjonskode: KF9
Analysekode: NPU20007 i blod og NPU27948 i plasma

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51519514
Seksjon for kromatografi 

For laboratoriet

Prøveglass leveres direkte til seksjon for kromatografi.

Ved etterbestilling, ta utskrift av rekvisisjon og legg i hylle til fagbioingeniør på kromatografi.

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert