Metanol i blod (118)

Metanol i blod (118) v. 1.7, 04.03.2020

Prøvemateriale

Serum evt. fullblod i EDTA-glass.

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

0,5 mL 

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C i lukket rør.

Holdbarhet

Holdbart i 2-3 dager ved 2-8 °C.

Metode

Gasskromatografi. 

Indikasjon

Mistanke om metanol forgiftning.

Utføres

På dagtid eller ved behov for øyeblikkelig hjelp etter avtale.

Referanseområde

Metanol skal normalt ikke kunne påvises i serum. 

Påvisningsgrense >0,1 promille (g/L).

Analytisk variasjon (CV)

<5 %

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Kommentar

Feilkilde:

Fordamping.

Rekvisisjonsskjema

Avdeling for Medisinsk biokjemi; Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver

Merk skjema med:

  • Rekvirentens navn, nøyaktig returadresse og telefon
  • Pasientens fødselsnummer/ D-nummer (11 siffer)

Kan bestilles fra DIPS.

Intern analysekode: 118.

Refusjonskode: KF9.

Analysekode: NPU20007 i blod og NPU27948 i plasma.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Seksjon for kromatografi 

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert