Triglycerid (063)

Triglycerid (063) v. 1.9, 04.03.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Pasientforberedelser

Pasienten bør være fastende og ikke røyke siste

12-14 timer.

Alkohol bør ikke inntas siste døgn før prøvetaking.

Intralipid iv må ikke være gitt siste 4timer før prøvetaking.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Utredning av hyperlipoproteinemier.

Recidiverende pankreatitt.

Alkoholmisbruk.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0,45 - 2,60 mmol/L

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Biologisk variasjon

Stigning ved måltider. 

P-piller og graviditet gir stigning.                               

Svarvurdering

Høye verdier:

Primære og sekundære forstyrrelser i Lipoproteinmetabolismen.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Referanseområde er hentet fra NORIP og er verifisert med NOBIDA prøver.

Kommentar

Analysekode NPU03620

Refusjonstakst MB2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert