Histaminfrigjøringstest

Histaminfrigjøringstest v. 1.4, 07.12.2021

 

Prøvemateriale

Heparin-fullblod

Heparin-glass

Pasientforberedelse

Pasienten bør avstå fra antihistamin og perorale steroider 3 dager før prøvetaking.

Analysevolum

4,0 mL heparinblod per 5 allergen.

Prøvebehandling

Prøven skal IKKE sentrifugeres! Prøven kan kun tas på tirsdager og onsdager mellom kl. 10.00 og kl. 14.00. Sendes ekspress slik at den er på laboratoriet onsdag/torsdag morgen. 

Forsendelse

Ekspress over natt.

Holdbarhet

Skal oppbevares i romtemperatur. 1 døgn.

Indikasjon

Allergidiagnostikk hvor det er manglende samsvar mellom sykehistorie og andre allergidiagnostiske metoder. Testen er et alternativ til prikktest ved hudsykdom eller bruk av antihistamin, eller hvor det er nødvendig å teste med ferske matvarer, udefinert støv, legemidler osv.

Kommentar

Prøven må avtales på forhånd med laboratoriet.

tlf. 55 97 31 40

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier