Kreatinin (057) v. 1.7

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Undersøkelse og kontroll av nyrenes funksjon.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

 

 

Kvinner=røde   Menn=blå

 

 

Kreatinin utgis i µmol/L.

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Biologisk variasjon

Døgnvariasjon: 

Ca. 30 % høyere om kvelden enn om morgenen.

Kreatininproduksjonen er direkte relatert til muskelmassen.

Svarvurdering

Høye verdier:

Nyrelidelse med nedsatt glomerulær filtrasjonsrate(GFR).

Se: GFR bereg. Glomerulær filtrasjonsrate (057)

 

Lave verdier: Muskelatrofi.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode NPU 04998

Refusjonstakst MB 3

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi