IgE, total (241)

IgE, total (241) v. 2.0, 13.05.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Prøven kan tas kapillært

Analysevolum

0,5 ml

Absolutt minimum 200 µl

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
Forsendelse ved romtemperatur.

Holdbarhet

Serum/gelglass er holdbart i 10 dager.

Metode

Fluoroenzym-immunoassay

Indikasjon

Atopi? Klinisk nytte størst i barneårene (se Svarvurdering).
Liten verdi ved allerede påvist sensibilisering ved spesifikk IgE mot ett eller flere allergener.

Ved mange lave spesifikk IgE-verdier kan påvisning av svært høy total IgE tyde på falsk positive spesifikke IgE-verdier.

Visse immunsvikt-tilstander.

Parasittose.                

Utføres

2 - 3 ganger pr. uke.

Referanseområde

 

Alder
(f.o.m. - t.o.m)

Total IgE (kU/L)

0 - 6 uker
2 - 3 
6 - 12 uker
2 - 5 
12 uker - 6 mnd.
2 - 8
6 - 12 mnd.
2 - 34
1 - 2 år
2 - 97
3 år
2 - 199
4 - 6 år
2 - 307
7 - 8 år
2 - 403
9 - 12 år
2 - 696
13 - 15 år
2 - 629
16 - 17 år
2 - 537
≥ 18 år
2 - 297


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt referanseintervall (f.o.m. 6/5-22) for voksne er fastsatt av laboratoriet basert på undersøkelser gjort i Helse Vest1. Pediatrisk referanseintervall er overført fra litteraturen basert på en studie av 1376 barn2.

Bakgrunnen for endringene er manglende sporbarhet for tidligere referanseintervall. 

Analytisk variasjon (CV)

< 8 %

Svarvurdering

 • Total IgE har lav sensitivitet og lav spesifisitet i forhold til atopi. En person kan ha en eller flere positive verdier for spesifikk IgE og total IgE i normalområdet, eller total IgE over normalområdet uten at det foreligger spesifikk IgE mot noen allergener.
   
 • Klinisk verdi av å måle total IgE er høyest i barneårene, der en forhøyet total IgE oftere tyder på at barnet er atopisk.
   
 • Ved total IgE < 2 kU/L er atopi mindre sannsynlig
   
 • Total IgE er noe høyere hos røykere, og hos pasienter med alvorlig eksem

  Forhøyet total IgE sees ved:
 • Atopi: Det foreligger spesifikk IgE for en eller flere allergener, og denne forekomsten øker med økende total IgE. Ved spesielt høy total IgE (> 1000 kU/L) sees noen ganger flere falsk positive verdier for spesifikk IgE, med lave verdier.
 • Parasittoser
 • Flere immunsvikt-tilstander
 • Andre stimuli (eks. behandling med Folkodin)
 • Uspesifikt: Ingen åpenbar forklaring finnes

Kommentar

Analysekode: NPU56406      Ref.kat.: IT1

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
1Analyseoversikten Haukeland
2Martins et al. New childhood and adult reference intervals for total IgE. Journal of Allergy and Clinical Immunology. Vol. 133, Issue 2. (2014)

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514/51519665

Faggruppe: Allergi