IgE - Total mengde immunglobulin E - (241) v. 1.5, 26.09.2018

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
Forsendelse ved romtemperatur.

Holdbarhet

Serum/gelglass er holdbart i 10 dager.

Metode

Fluoroenzym-immunoassay

Indikasjon

∙         Atopi? Klinisk nytte størst i barneårene (se Svarvurdering).
          Liten verdi ved allerede påvist sensibilisering ved spesifikk IgE mot ett eller flere allegener.

∙         Ved mange lave spesifikk IgE-verdier kan påvisning av svært høy total IgE tyde på falsk positive   spesifikke IgE-verdier.

∙         Visse immunsvikt-tilstander.

∙         Parasittose.                

Utføres

2 - 3 ganger pr. uke.

Referanseområde

6 uker <= 2,3 kU/l

12 uker         <= 4,1 kU/l

6 mnd <= 7,3 kU/l

1 år             <= 13 kU/l

2 år             <= 23 kU/l

3 år             <= 32 kU/l

4 år             <= 40 kU/l

5 år             <= 48 kU/l

6 år             <= 56 kU/l

8 år             <= 71 kU/l

10 år            <= 85 kU/l

Voksne         <= 114 kU/l

Analytisk variasjon (CV)

< 8 %

Svarvurdering

∙         Total IgE har lav sensitivitet og lav spesifisitet i forhold til atopi. En person kan ha en eller flere positive verdier for spesifikk IgE og total IgE i normalområdet, eller total IgE over normalområdet uten at det foreligger spesifikk IgE mot noen allergener.

∙         Klinisk verdi av å måle total IgE er høyest i barneårene, der en forhøyet total IgE oftere tyder på at barnet er atopisk.

∙         Ved total IgE < 2 kU/L er atopi mindre sannsynlig

∙         Total IgE er noe høyere hos røykere, og hos pasienter med alvorlig eksem

Forhøyet total IgE sees ved:

∙         Atopi: Det foreligger spesifikk IgE for en eller flere allergener, og denne forekomsten øker med økende total IgE. Ved spesielt høy total IgE (> 1000 kU/L) sees noen ganger flere falsk positive verdier for spesifikk IgE, med lave verdier.

∙         Parasittoser

∙         Flere immunsvikt-tilstander

∙         Andre stimuli (eks. behandling med Folkodin)

∙         Uspesifikt: Ingen åpenbar forklaring finnes

Kommentar

Analysekode: NPU56406      Ref.kat.: IT1

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Allergi